European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport - Project - MOST Wiedzy

Search

European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport

Celem projektu BE OPEN jest promowanie otwartej nauki oraz wspieranie regulacji i standardów dotyczących Open Science w badaniach nad transportem. Głównym celem jest budowanie świadomości praktycznego wpływu Open Science na rozwój badań nad transportem dzięki m.in. otwartemu dostępowi do publikacji czy przekazywanie danych w standardzie data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Otwarty dostęp do publikacji zostanie zapewniony dzięki rozwiązaniom systemowym European Open Science Cloud, które będą kluczowym czynnikiem w udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu danych badawczych przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie transportu. Politechnika Gdańska występuje w projekcie jako Third Party we współpracy z WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY, a do zadań, jakie ma do zrealizowania, należy zebranie tzw. Key Actors; wskazanie potrzeb i obiekcji interesariuszy; przygotowanie wytycznych i mapy drogowej promocji Open Science w badaniach w dziedzinie transportu.

Details

Project's acronym:
BE OPEN
Financial Program Name:
HORIZON 2020
Organization:
Komisja Europejska
Agreement:
824323 — BE OPEN — H2020-MG-2018-2019-2020/H2020-MG-2018-SingleStage-INEA z dnia 2018-12-03
Realisation period:
2019-01-01 - 2021-06-30
Project manager:
dr Anna Wałek
Team members:
Realised in:
Main Library Office
External institutions
participating in project:
 • UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP) (Belgium)
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) (Greece)
 • ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION, COMMUNICATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (ARC) (Greece)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UNG RAUMFAHRT EV (DLR) (Germany)
 • VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH (VDI/VDE) (Germany)
 • OSBORNE CLARKE ANWALTOSSOZIETAT (OC) (Germany)
 • FOUNDATION WEGEMT - A EUROPENA ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED SCIENCES (WEGEMT) (Netherlands)
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA) (Greece)
 • FORUM DES LABORATORIES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE (FEHRL) (Belgium)
 • HUMANIST VCE (HUMANIST) (France)
 • KONNEKT ABLE TECHNOLOGIES LIMITED (Konnekt-able) (Ireland)
 • TRANSPORTOKONOMIKS INSTITUTT (TOI) (Norway)
 • European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI AISBL) (Belgium)
 • FIT CONSULTING SRL (FIT) (Italy)
 • EURNEX e.V. (EUTNEX) (Germany)
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF AVIATION TRAINING AND EDUCATION ORGANIZATIONS (EATEO) (Cyprus)
 • SCIPEDIA S.L. (SCIPEDIA) (Spain)
Project's value:
1 997 283.75 EUR
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 159 times