Photoactive hybrid structures for photovoltaic applications - Project - Bridge of Knowledge

Search

Photoactive hybrid structures for photovoltaic applications

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat własności fizycznych nanostruktur półprzewodnikowych na bazie TiO2 i ZrO2 w celu wykorzystania ich jako fotoaktywny materiał w konstrukcji ogniw słonecznych typu DSSC (dye-sensitized solar cells). Badania doświadczalne będą uzupełnione symulacjami komputerowymi. Obliczenia przerwy energetycznej, widm absorpcji UV-VIS, IR dadzą możliwość opracowania teorii transferu ładunków oraz dobrania najlepszego barwnika w celu polepszenia fotoaktywności układu hybrydowego. Wyjaśnienie mechanizmu przepływu ładunku elektrycznego między barwnikiem a półprzewodnikiem doprowadzi do zwiększenia wydajności kwantowej i poprawy efektywności ogniw DSSC. . Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju fotowoltaiki i stworzy podstawy projektowania nowoczesnych materiałów fotoaktywnych.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2017/25/B/ST8/01864 z dnia 2018-03-28
Realisation period:
2018-03-28 - 2022-03-27
Research team leader:
dr hab. inż. Waldemar Stampor
Realised in:
Department of Physics of Electronic Phenomena
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii (Poland)
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Poland)
Project's value:
1 003 900.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 297 times