Photoactive hybrid structures for photovoltaic applications - Project - MOST Wiedzy

Search

Photoactive hybrid structures for photovoltaic applications

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat własności fizycznych nanostruktur półprzewodnikowych na bazie TiO2 i ZrO2 w celu wykorzystania ich jako fotoaktywny materiał w konstrukcji ogniw słonecznych typu DSSC (dye-sensitized solar cells). Badania doświadczalne będą uzupełnione symulacjami komputerowymi. Obliczenia przerwy energetycznej, widm absorpcji UV-VIS, IR dadzą możliwość opracowania teorii transferu ładunków oraz dobrania najlepszego barwnika w celu polepszenia fotoaktywności układu hybrydowego. Wyjaśnienie mechanizmu przepływu ładunku elektrycznego między barwnikiem a półprzewodnikiem doprowadzi do zwiększenia wydajności kwantowej i poprawy efektywności ogniw DSSC. . Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju fotowoltaiki i stworzy podstawy projektowania nowoczesnych materiałów fotoaktywnych.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2017/25/B/ST8/01864 z dnia 2018-03-28
Realisation period:
2018-03-28 - 2021-03-27
Project manager:
dr hab. inż. Waldemar Stampor
Realised in:
Department of Physics of Electronic Phenomena
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii (Poland)
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 127 times