Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells - Project - MOST Wiedzy

Search

Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells

Celem projektu jest opracowanie materiałówo gradientowo zmieniających się właściwościach funkcjonalnych, w tym katalitycznych. Materiały będą miały zastosowania w Ceramicznych Ogniwach Protonowych. Zakres projektu wpisuje się w tematykę badawczą Katedry Fizyki Ciała Stałego zatem umożliwi on dalsze badania w ważnej tematyce opracowywania nowych materiałów funkcjonalnych. Projekt ma być realizaowany w konsorcjum międzynarodowych zatem , będzie on okazją do rozwoju kadry, zacieśnienia współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń. W budżecie zarezerwowano środki na stypendia studenckie/doktoranckie przez co wpłynie on pozytywnie na rozwój kompetencji studentów/doktorantów.

Details

Project's acronym:
FunKeyCat
Project's funding:
ERA-NET
Agreement:
UMO-2018/30/Z/ST5/00915 z dnia 2019-10-01
Realisation period:
2019-10-01 - 2022-09-30
Project manager:
dr inż. Sebastian Lech Wachowski
Team members:
Realised in:
Department of Solid State Physics
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet w Oslo (Norway)
  • CSIC ITQ (Spain)
  • SINTEF (Norway)
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 93 times