, - Project - MOST Wiedzy

Search

,

Grant KBN nr 7T07A 011 18, Flatter mostów wiszących i jego stabilizacja za pomocą metod aerodynamicznych, termin: 2000-2001, kierownik projektu, miejsce realizacji: Katedra Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej.

Details

Project's acronym:
Grant KBN nr 7T07A 011 18, Flatter mostów wiszących i jego stabilizacja za pomocą metod aerodynamicznych
Financial Program Name:
.
Agreement:
1 z dnia 2000-05-01
Realisation period:
2000-05-01 - 2001-05-01
Project manager:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Realised in:
Gdańsk University of Technology
Project's value:
1.00 EUR
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
No verification

seen 62 times