ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT - Project - MOST Wiedzy

Search

ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT

Przedmiotem projektu jest rozwój klastra kluczowego branży ICT, a poprzez to wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza. W wyniku realizacji projektu "Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI" opracowana została strategia Klastra ICT, a następnie uzyskano status Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego, w którym Politechnika Gdańska pełni rolę Administratora Klastra. W wyniku kontynuacji podjętych wcześniej działań, projekt realizował będzie cele: ułatwiania dostępu do nowej wiedzy i stymulowania innowacji, zapewnienia dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich, rozwoju współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promocję Klastra jako innowacyjnego i atrakcyjnego ośrodka ICT.

Details

Project's acronym:
Klaster
Financial Program Name:
Pomorskie Regional Operational Programme
Organization:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Agreement:
UDA-RPPM.01.05.02-00-004/10 z dnia 2011-02-07
Realisation period:
2010-12-01 - 2013-01-31
Project manager:
dr hab. inż. Marek Moszyński
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
1 333 100.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times