Implementation and application of Hylleraas-CI method in precise computations of atoms and diatomic molecules - Project - MOST Wiedzy

Search

Implementation and application of Hylleraas-CI method in precise computations of atoms and diatomic molecules

W projekcie będziemy rozwijać oraz implementować metodę hybrydową, łączącą zalety metod jawnie skorelowanych oraz opartych na przybliżeniu jednoelektronowym. Podejście to nazywa się podejściem Hyllerasa-Oddziaływania Konfiguracji. Metoda ta ma na celu zachować dokładność metod jawnie skorelowanych, pozwalając jednocześnie na obliczenia z większą liczbą elektronów. Ze względu na to, że dla atomów oraz cząsteczek dwuatomowych istnieją najbardziej dokłane pomiary doświaczalne, właśnie te dwa typy układów będziemy badać przy pomocy napisanego przez nas programu. Projekt ten zapoczątkuje tematykę funkcji jawnie skorelowanych na Politechnice Gdańskiej.

Details

Project's acronym:
MolHy-CI
Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/29/N/ST4/02034 z dnia 2019-02-13
Realisation period:
2019-02-13 - 2022-02-12
Project manager:
mgr inż. Tymon Kilich
Realised in:
Department of Theoretical Physics and Quantum Information
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times