Innovative measures and effective methods to improve the safety and durability of buildings and transport infrastructure in the sustainable development strategy - Project - MOST Wiedzy

Search

Innovative measures and effective methods to improve the safety and durability of buildings and transport infrastructure in the sustainable development strategy

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Details

Project's acronym:
POIG 01.01.02-10-106/09-00
Financial Program Name:
POIG 01.01.02
Agreement:
POIG 01.01.02-10-106/09-00 z dnia 2010-06-01
Realisation period:
2010-06-01 - 2014-12-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Realised in:
Gdańsk University of Technology
Project's value:
1 000 000.00 EUR
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
No verification

seen 73 times