Inovative trigeneration unit for production of electricity, heat and cold for distributed energy sector with reduced environmental emission - Project - MOST Wiedzy

Search

Inovative trigeneration unit for production of electricity, heat and cold for distributed energy sector with reduced environmental emission

Proponowana instalacja trigeneracyjna wykorzystuje rewersyjną powietrzną pompę ciepła (PPC) napędzaną silnikiem wielopaliwowym. Jest to koncepcja innowacyjna, nie posiadająca swego odpowiednika na rynku krajowym. Rewersyjne PPC są uważane za perspektywiczne źródła ciepła i należą do grupy urządzeń kwalifikowanych do odnawialnych źródeł energii. Obecną wadą tego typu rozwiązań jest obniżanie ich współczynnika wydajności grzejnej w warunkach rosnącej różnicy temperatur źródła górnego i dolnego, co praktycznie dyskwalifikuje te urządzenia z pracy w warunkach zimowych. Wówczas ekonomia pracy takiego urządzenia staje się praktycznie nieopłacalna. Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu takiej pompy wraz z równoczesnym wykorzystaniem ciepła chłodzenia silnika oraz ciepła spalin do celów podwyższenia parametrów termicznych powietrza na wlocie do PPC oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przyczyni się do możliwości całorocznego wykorzystania takiej instalacji. Dodatkowo latem urządzenie mogłoby produkować chłód, przyczyniając się w ten sposób do jeszcze lepszego wykorzystania energii. Produkcja chłodu byłaby zabezpieczona przez wykorzystanie urządzenia adsorpcyjnego, które pobierałoby całą nadwyżkę ciepła latem. Nadwyżka prądu produkowanego przez urządzenie może być sprzedawana do sieci. Silnik spalinowy z instalacją odzysku ciepła oraz oczyszczaniem katalitycznym spalin, którego paliwem może być bioetanol bądź biodiesel, również sprawia, że urządzenie to nie traci swojego wizerunku ekologiczności. Dodatkowo całkowity współczynnik wydajności grzewczej pompy odniesiony do energii chemicznej paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej będzie wyższy od 1.5, co zdecydowanie przewyższa obecne na rynku sprężarkowe pompy ciepła. Zaproponowane rozwiązanie doskonale wpisuje się jako urządzenie niezależne do produkcji ciepła i energii elektrycznej w instytucjach wymagających dodatkowego zabezpieczenia do produkcji energii elektrycznej, jak na przykład szpitale.

Details

Project's acronym:
INNOECOTRIBLOCK
Financial Program Name:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
Realised in:
Department of Energy and Industrial Apparatus
External institutions
participating in project:
  • VBW Sp zoo (Poland)
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times