Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków - Project - MOST Wiedzy

Search

Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w komunalnych oczyszczalniach ścieków technologii intensyfikacji procesu denifrytacji z zastosowaniem produktów odpadowych lub półproduktów z produkcji alkoholu. Proponowany projekt został podzielony na 3 etapy badania w skali laboratoryjnej, badania w skali pilotowej, badania w skali technicznej. W każdym etapie będą prowadzone badania kinetyczne i mikrobio. Projekt będzie realizowany przez PG w ścisłej współpracy z oczyszczalnią ścieków "Wschód".

Details

Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Agreement:
UDA-POIG.01.03.01-22-140/09-00 z dnia 2009-09-15
Realisation period:
2010-01-02 - 2012-12-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Project's value:
3 346 000.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times