Intelligent Secure Trustable Things - Project - Bridge of Knowledge

Search

Intelligent Secure Trustable Things

Premia na Horyzoncie na na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z PG, biorących udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu Horyzont 2020 InSecTT.

Details

Project's acronym:
InSecTT
Financial Program Name:
Premia na Horyzoncie
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
494991 z dnia 2021-03-08
Realisation period:
2021-03-08 - 2024-05-31
Project manager:
dr hab. inż. Łukasz Kulas
Realised in:
Department of Microwave and Antenna Engineering
External institutions
participating in project:
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki (Poland)
Project's value:
406 630.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2023

Year 2022

seen 318 times