Smart Propulsion System - Project - MOST Wiedzy

Search

Smart Propulsion System

Projekt „Inteligentny System Napędowy” skupia 7 partnerów z 3 krajów europejskich a czas jego realizacji wynosi 36 miesięcy. Projekt ma na celu zwiększenie sprawności układu napędowego statku, redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zwiększenie trwałości komponentów systemu napędowego, zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji, zwiększenie komfortu użytkowania poprzez redukcję drgań i hałasu, oraz zmniejszenie kosztów użytkowania systemu napędowego. Zadania obejmujące zakres projektu zaplanowane zostały z uwzględnieniem specjalizacji poszczególnych partnerów. Prace naukowo-badawcze obejmują zarówno analizy teoretyczne, jak i badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Metodyka realizacji badań umożliwia weryfikację i kalibrację modeli teoretycznych w oparciu o wyniki doświadczalne. Efekty prac charakteryzuje ich duża gotowość do wdrożenia w przemyśle. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju zawodowego pracowników PG zaangażowanych w jego realizację.

Details

Project's acronym:
SmartPS
Project's funding:
ERA-NET
Agreement:
MARTECII/SmartPS/4/2016 z dnia 2016-12-21
Realisation period:
2017-01-01 - 2019-12-31
Project manager:
dr inż. Karol Niklas
Realised in:
Department of Ship Manufacturing Technology, Quality Systems and Materials Science
External institutions
participating in project:
 • Belarusian National Technical University (Belarus)
 • ContiTech Vibration Control GmbH (Germany)
 • Dnepr-Bug Waterway (Germany)
 • Deltamarin sp. z.o.o. (Poland)
 • Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF (Germany)
 • REINTJES GmbH (Germany)
Request type:
Międzynarodowy Program Badawczy
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 5

 • Category

 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2020

 • Improvement of ships seakeeping performance by application of the full-scale cfd simulations
  Publication

  - Year 2020

  The ship’s fuel economy is increasingly important. The paper presents the effect of redesigning a case study ship for increasing seakeeping performance. Selected wave parameters reflect very difficult operational conditions existing on the North Sea and the Baltic Sea. The analyzed variants of a case study ship represent the latest developments of modern hull forms. The concepts similar to V-shaped bulbous bow, X-bow, X-aft, B-bow...

  Full text to download in external service

Year 2019

seen 239 times