Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki - Project - Bridge of Knowledge

Search

Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki

Celem jest przyjęcie ponad 10% studentów więcej na międzywydziałowy kierunek Inżynieria Materiałowa i zwiększenie atrakcyjności studiów poprzez stypendia i kursy wyrównawcze. Działalność zwiększająca poziom merytoryczny i zainteresowanie inżynierią materiałową np. zwiększenie interaktywności zajęć, zajęcia laboratoryjne w pracowniach naukowych, udział wykładowców z innych ośrodków i przemysłu, ciekawe praktyki zawodowe, wspieranie kół naukowych i popularyzacji nauki, indywidualizacja kształcenia

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
UDA-POKL04.01.02-00-044/09-00 z dnia 2009-12-18
Realisation period:
2009-09-01 - 2013-05-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • brak
Project's value:
4 061 501.81 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times