Ionselective receptor layers of optical sensors for recognition and determination of ions of biological and environmental importance - Project - MOST Wiedzy

Search

Ionselective receptor layers of optical sensors for recognition and determination of ions of biological and environmental importance

Celem projektu jest otrzymanie jonoselektywnych warstw receptorowych umożliwiających wykrywanie i oznaczanie ważnych biologicznie jonów w środowisku wodnym. Proponowane układy będą zawierać chromo- i fluorgeniczne ligandy umożliwiające wykrywanie analitu w sposób wizualny. Zmiana barwy i/lub fluorescencji zachodząca w trakcie procesu kompleksowania analitu może zapewnić szybkie i stosunkowo niedrogie wykrywanie jonów istotnych z punktu widzenia analityki klinicznej i ochrony środowiska.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
DEC-2017/01/X/ST4/01680 z dnia 2018-01-25
Realisation period:
2018-01-25 - 2019-01-24
Project manager:
dr inż. Natalia Łukasik
Realised in:
Department of Chemistry and Technology of Functional Materials
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

seen 302 times