Kompleks podwodny do obsługi nurkowań rekreacyjnych - Project - MOST Wiedzy

Search

Kompleks podwodny do obsługi nurkowań rekreacyjnych

Celem projektu jest opracowanie i budowa prototypu urządzenia w postaci zespołu pomieszczeń i śluz umożliwiającego nurkowanie rekreacyjne z możliwością bezpośredniego wychodzenia pod wodą. Urządzenie może być wykorzystywane samodzielnie lub jako element większego systemu, w którym nurkowanie jest jedną z prowadzonych działalności w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Przeznaczone jest zwłaszcza dla hoteli, centrów sportów wodnych i centrów szkoleniowych nurków. W przypadku użycia jako samodzielnego centrum nurkowego, np. w atrakcyjnym akwenie, urządzenie stanowi bazę z której odbywają sie nurkowania i w którym można przeprowadzić w kontrolowanych warunkach procedurę dekompresji na krytycznych dla zdrowia i życia nurków poziomach. Istnieje także możliwość wykonania kompleksu w sposób umożliwiający podnoszenie ciśnienia wewnętrznego do wyższych wartości niż jego otoczenie. Okna w ścianach pomieszczenia nurkowego zapewniają możliwość obserwacji świata zewnętrznego oraz czynności wykonywanych przez nurków podczas treningów i ekspedycji turystycznych, co jest istotne z punktu widzenia szkoleniowego, komfortu psychicznego ludzi będących wewnątrz oraz, w szczególnych przypadkach, przy przeprowadzeniu procedur ratowniczych w stanach zagrożenia. Rosnące zainteresowanie kwalifikowanymi sportami wodnymi wymaga opracowania nowych typów urządzeń zapewniających możliwość obserwacji świata podwodnego i zdobywania nowych umiejętności przy zwiększonym bezpieczeństwie nurkowania przez amatorów. Urządzenie złożone jest z głównego pomieszczenia z włazem wyjściowym w dnie oraz dwóch śluz wejściowych pozwalających na wchodzenie i wychodzenie z pomieszczenia nurkowego. Ciśnienie powietrza lub innej mieszanki oddechowej w pomieszczeniu nurkowym może być równe ciśnieniu zewnętrznemu na poziomie włazu wyjściowego lub niższe. Wejście do śluzy odbywa sie przez właz znajdujący sie nad powierzchnią wody lub przez właz wykonany w ścianie innej konstrukcji, w której panuje stałe ciśnienie atmosferyczne. Docelowo urządzenie połączone jest kołnierzem zapewniającym wejście z pomieszczenia izobarycznego. Natomiast w przypadku użytkowania urządzenia w oderwaniu od innej konstrukcji hydrotechnicznej, konieczne będzie jego zabalastowanie dla uzyskania pływalności ujemnej. W takim przypadku urządzenie jest posadowione na ramie o wysokości zapewniającej 2-metrowy prześwit pomiędzy dolna krawędzią włazu wyjściowego, a spodem ramy nośnej związanej z dnem akwenu. Znaczenie projektu dla P

Details

Project's acronym:
KCN
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Agreement:
z dnia 2013-07-25
Realisation period:
2013-01-01 - 2015-05-31
Project manager:
dr hab. inż. Lech Rowiński
Realised in:
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
External institutions
participating in project:
  • Deep Ocean Discovery Sp. z o.o. (Poland)
Project's value:
14 774 316.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 49 times