Phosphido complexes of iron: synthesis, structure and magnetic properties - Project - Bridge of Knowledge

Search

Phosphido complexes of iron: synthesis, structure and magnetic properties

Coraz większą uwagę badaczy z całego świata przykuwa chemia kompleksów zawierających wiązania pomiędzy metalami i niskowalencyjnym atomem fosforu. Temat ten jest niezwykle ciekawy w związku z możliwością syntezy niespotykanych i nowych ligandów, stabilizowanych przez koordynację do centrum metalicznego kompleksu. Ligandy fosfidowe znane są przede wszystkich z ogromnych możliwości tworzenia związków międzymetalicznych, a co za tym idzie ich występowania w kompleksach metali w postaci ligandów mostkujących. Koniecznym wspomnienia jest fakt, iż takowe struktury, szczególnie te zawierające więcej niż dwa, często różne, centra metaliczne, są bardzo interesujące ze względu na swoje unikatowe właściwości łączące cechy charakterystyczne odrębnych, przede wszystkim elektronowo, indywiduów. Kompleksy żelaza ze względów ekonomicznych oraz niską toksyczność, w porównaniu ze związkami innych metali przejściowych, są obiecującymi materiałami do otrzymywania nowych katalizatorów. Nie jest to jednak jedyna potencjalna możliwość ich wykorzystania. Chemia koordynacyjna oferuje metody syntezy związków do badań magnetyzmu, a szczególnie posiada ogromny i nadal rozwijany potencjał w zakresie syntezy magnesów molekularnych (ang. single molecular magnets SMMs). Sa one nową grupą materiałów magnetycznych o ciekawych właściwościach, która demonstruje powszechnie znane zjawiska magnetyczne. Badania magnetyczne pojedynczych cząsteczek są siłą napędową postępu w poszukiwaniu nowych materiałów funkcjonalnych o zadanych właściwościach, między innymi dla elektroniki, czy też medycyny. Celem naukowym realizowanego projektu jest synteza pierwszych fosfidowych kompleksów żelaza stabilizowanych ligandami β-diketiminowymi oraz pierwszych homoleptycznych kompleksów fosfidowych żelaza, a także zbadanie ich właściwości strukturalnych i magnetycznych. Badania przeprowadzone we współpracy z The National High Magnetic Field Laboratory na Florydzie, USA, dostarczą informacji czy otrzymane związki są magnesami molekularnymi. Projekt ten powienien przyczynić się w dużym stopniu do rozwoju badań podstawowych dotyczących nie tylko chemii fosforu oraz niskokoordynacyjnych związków żelaza, ale także magnetyzmu.

Details

Financial Program Name:
ETIUDA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/28/T/ST5/00120 z dnia 2018-09-10
Realisation period:
2018-10-01 - 2019-09-30
Project manager:
dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska
Team members:
Realised in:
Department of Inorganic Chemistry
External institutions
participating in project:
  • The National High Magnetic Field Laboratory (United States)
Project's value:
88 838.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2023

Year 2020

seen 384 times