Corrosion of Porous Alloys - Project - MOST Wiedzy

Search

Corrosion of Porous Alloys

Porowate stopy metaliczne to nowoczesne materiały mogące w przyszłości zastąpić drogie i trudne w przygotowaniu materiały ceramiczne. Projekt dotyczy badań właściwości wysokotemperaturowych ferrytycznych oraz austenitycznych stopów tworzących tlenki ochronne na bazie chromu. Opisanie wybranych właściwości wysokotemperaturowych pozwoli na określenie przydatności badanych materiałów, opisane zostaną zakresy temperatury pracy oraz możliwe atmosfery pracy. Poprzez wystąpienia konferencyjne oraz publikacje międzynarodowe, projekt przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej.

Details

Project's acronym:
CorPorAl
Project's funding:
SONATA_BIS
Agreement:
UMO-2018/30/E/ST8/00821 UMO-2018/30/E/ST8/00821 z dnia 2019-07-01
Realisation period:
2019-07-01 - 2023-06-30
Project manager:
dr inż. Sebastian Molin
Realised in:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times