Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji - Project - MOST Wiedzy

Search

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Celem projektu jest budowa laboratoriów/usług dla środowiska naukowego oraz biznesu w celu tworzenia/rozwijania innowacyjnych usług (np. czasu i częstotliwości), a następnie ich komercjalizacja/dystrybucja. Realizacja ww. celu możliwa będzie dzięki modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej sieci PIONIER i sieci miejskich, w tym TASK.

Details

Project's acronym:
PIONIER-lab
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Agreement:
brak z dnia 2017-12-28
Realisation period:
2021-01-01 - 2023-12-31
Project manager:
mgr inż. Sławomir Połomski
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. (Poland)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. (Poland)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (Poland)
 • Uniwersytet Warszawski. (Poland)
 • Politechnika Gdańska. (Poland)
 • Politechnika Łódzka. (Poland)
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy. (Poland)
 • Politechnika Wrocławska. (Poland)
 • Politechnika Koszalińska. (Poland)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. (Poland)
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. (Poland)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (Poland)
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK. (Poland)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. (Poland)
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. (Poland)
 • Uniwersytet Zielonogórski. (Poland)
 • Uniwersytet Opolski. (Poland)
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. (Poland)
 • Politechnika Śląska Centrum Komputerowe. (Poland)
 • Politechnika Świętokrzyska. (Poland)
 • Politechnika Częstochowska. (Poland)
 • Politechnika Białostocka. (Poland)
Project's value:
525 012 372.78 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times