Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. - Project - MOST Wiedzy

Search

Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Infrastruktura i usługi będą umożliwiały zintegrowaną oraz profesjonalną, wiarygodną i efektywną ekonomicznie realizację podstawowych procesów przechowywania i zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, które są obecnie prowadzone niezależnie i równolegle przez wiele instytucji i firm.

Details

Project's acronym:
KMD
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Agreement:
POIR.04.02.00-00-D010/20-00 z dnia 2021-01-14
Realisation period:
2021-01-01 - 2023-12-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (Poland)
  • Politechnika Łódzka (Poland)
  • Politechnika Białostocka (Poland)
  • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Poland)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Poland)
  • Politechnika Świętokrzyska (Poland)
  • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Poland)
  • Politechnika Częstochowska (Poland)
  • Politechnika Wrocławska (Poland)
Project's value:
190 819 117.31 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times