Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - Project - MOST Wiedzy

Search

Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt PRACE-Lab, zamieszczony został na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Projekt zaklasyfikowany został w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Odpowiednik projektu w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI. Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana na lata 2019-2023 obejmować będzie następujące etapy: • Opracowanie architektury systemu oraz przygotowanie usług obliczeniowych oraz zarządzania danymi na e-Infrastrukturze HPC (2019-2020) • Integracja zaimplementowanych usług w formie demonstratora wraz z przeprowadzeniem testów systemowych (2021) • Testowanie oraz eksploatacja platformy PRACE-Lab (2022-2023).

Details

Project's acronym:
PRACE-Lab
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Agreement:
POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 2018-06-29
Realisation period:
2019-01-01 - 2023-12-31
Project manager:
mgr inż. Rafał Tylman
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Lider Konsorcjum) (Poland)
  • Politechnika Łódzka (Poland)
  • Politechnika Białostocka (Poland)
  • • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet (Poland)
  • Politechnika Częstochowska (Poland)
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Poland)
  • Politechnika Świętokrzyska (Poland)
Project's value:
233 856 996.23 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times