Materiały cienkowarstwowe do generowania wodoru w procesie fotorozkładu wody - Project - Bridge of Knowledge

Search

Materiały cienkowarstwowe do generowania wodoru w procesie fotorozkładu wody

Proponowane badania ukierunkowane są na przygotowanie innowacyjnych, uporządkowanych, cienkowarstwowych nanostruktur o właściwościach fotokatalitycznych, przystosowanych do fotorozkładu wody na wodór i tlen cząsteczkowy.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/01/N/ST5/05540 z dnia 2011-12-19
Realisation period:
2011-12-19 - 2014-12-18
Project manager:
mgr inż. Michał Nischk
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
190 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 71 times