Materials for Direct Power-to-Hydrocarbon Conversion - Project - Bridge of Knowledge

Search

Materials for Direct Power-to-Hydrocarbon Conversion

Wydaje się, że elektroliza wody, a zwłaszcza ko-elektroliza wody i dwutlenku węgla, jest nieuniknioną technologią w przypadku przechowywania dużych ilości energii w formie wodoru lub gazu syntezowego ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i energia słoneczna. Nazywa się to koncepcją power-to-gas, która pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych równocześnie zapewniając bezpieczne dostawy energii. Jednakże, wodór i gaz syntezowy, ze względu na swoją formę gazową, nie są łatwe do przechowywania i stosowania na obecnym etapie rozwoju gospodarki wodorem. Dlatego też produkcja ciekłych węglowodorów w oddzielnym systemie stosując proces Fischera-Tropscha jest dobrą opcją. Takie systemy są drogie i ekonomiczne w dużej skali, dlatego produkcja metanu lub innych węglowodorów przy użyciu tlenkowego elektrolizera w procesie ko-elektrolizy jest obiecującym rozwiązaniem. Do tej pory jest niewiele badań nad użyciem tej koncepcji. Najlepsze wydajności konwersji metanu wynoszą około 12% z wykorzystaniem specjalnej konfiguracji reaktora lub elektrolizy przy wysokim napięciu w stosunkowo niskiej temperaturze. Oczekuje się, że podobne wartości można uzyskać przez dobór odpowiedniego katalizatora w temperaturze około 600-650 ° C. Dlatego też celem tego projektu jest zbadanie katalizatorów, które promują reakcję metanowania w bezpośredniej ko-elektrolizie wody i dwutlenku węgla. Jak dotąd w literaturze nie odnotowano innych węglowodorów niż metanu. Dlatego uzyskanie innego węglowodoru w strumieniu paliwa w wyniku ko-elektrolizy byłoby przełomem (np. etanu).

Details

Project's acronym:
Power2Hcarbon
Financial Program Name:
Polish-Taiwanese Joint Research
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
PL-TW/V/4/2018 z dnia 2018-08-23
Realisation period:
2018-07-01 - 2021-06-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
Realised in:
Department of Biomedical Engineering
External institutions
participating in project:
  • National Taipei University of Technology, Taiwan (NTUT) (Taiwan, Province of China)
Project's value:
16 323 859.00 PLN
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 522 times