Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin - Project - MOST Wiedzy

Search

Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin

Projekt ma na celu opisanie mechaniki brzucha człowieka in vivo na podstawie doświadczeń i analiz numerycznych. Projekt będzie realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Prace eksperymentalne będą prowadzone w GUMed a ich wyniki będą wykorzystane do zbudowania modeli numerycznych przedniej ściany jamy brzusznej. Badania prowadzone w ramach projektu będą podstawą dwóch prac doktorskich oraz publikacji indeksowanych na JCR.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2017/27/B/ST8/02518 z dnia 2018-08-08
Realisation period:
2018-08-08 - 2021-08-07
Project manager:
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

2019

2018

seen 184 times