MnCo2O4 deposited by spray pyrolysis as a protective layer for stainless steel interconectors - Project - MOST Wiedzy

Search

MnCo2O4 deposited by spray pyrolysis as a protective layer for stainless steel interconectors

Głównym celem projektu jest zbadanie właściwości ochronnych cienkiej warstwy spinelu manganowo-kobaltowego (o grubości 50 nm - 2 µm), warstwy spinelu manganowo-kobaltowego domieszkowanej tlenkiem ceru do 20 mol% (grubości 50 nm - 2 µm) oraz układu dwóch warstw złożonego z tlenku ceru (50 nm - 1 µm) i spinelu manganowo-kobaltowego (50 nm - 2 µm) naniesionych na stal w podanej kolejności. Wszystkie warstwy naniesione będą za pomocą pirolizy aerozolowej na stal ferrytyczną, pełniącą funkcję interkonektora między pojedynczymi tlenkowymi ogniwami paliwowymi w stosie. Mają one znaleźć zastosowanie po stronie katodowej interkonektora, by zminimalizować skutki wysokotemperaturowej korozji stali po stronie tlenowej oraz zatruwania katody lotnymi związkami chromu uwolnionego ze stali. Aplikacja warstw ochronnych ma za zadanie wydłużyć czas pracy tlenkowych ogniw paliwowych oraz zwiększyć moc pozyskiwaną ze stosu ogniw. Projekt pozwoli na przeprowadzenie ważnych badań, które będą publikowane w prestiżowych czasopismach w tej dziedzinie.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
Dagmara Grudzień
Realised in:
Department of Biomedical Engineering
Project's value:
100 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2018

seen 58 times