Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Project - MOST Wiedzy

Search

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W projekcie uczestniczą następujące Katedry:Automatyki, Automatyki Napędu Elektrycznego,Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Inżynierii Systemów Sterowania, Metrologii i Systemów Informacyjnych, Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych.

Details

Project's funding:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Agreement:
UDA-RPPM.02.01.00-00-004/09-00 UDA-RPPM.02.01.00-00-004/09-00 z dnia 2010-05-24
Realisation period:
2010-02-01 - 2013-04-30
Project manager:
mgr inż. Andrzej Wojewódka
Realised in:
Faculty of Electrical and Control Engineering
Project's value:
4 839 655.54 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times