Molekularny mechanizm transferu i konwersji energii w katalitycznej części syntazy ATP - Project - Bridge of Knowledge

Search

Molekularny mechanizm transferu i konwersji energii w katalitycznej części syntazy ATP

Molekularny mechanizm transferu i konwersji energii w katalitycznej części syntazy ATP

Details

Financial Program Name:
IUVENTUS PLUS
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
Umowa nr 0304/IP3/2013/72 z dnia 2013-06-19
Realisation period:
2013-06-19 - 2016-06-18
Project manager:
dr hab. inż. Jacek Czub
Realised in:
Department of Physical Chemistry
Project's value:
279 500.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 106 times