Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu - Project - Bridge of Knowledge

Search

Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu

Details

Project's acronym:
PUR-GRAF
Financial Program Name:
GRAFTECH
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
GRAF-TECH/NCBR/11/08/2013 z dnia 2013-02-01
Realisation period:
2013-01-02 - 2015-06-30
Project manager:
dr hab. inż. Michał Strankowski
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Instytut Przemysłu Skórzanego (Poland)
  • MB Market Ltd. sp.z o. o. (Poland)
Project's value:
1 978 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 140 times