Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL - Project - Bridge of Knowledge

Search

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL

Przedsięwzięcie ma na celu realizację badań naukowych poprzez budowę i udostępnienie polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali, wpisujących się bezpośrednio w ramy międzynarodowej inicjatywy EuroHPC – European High-Performance Computing opublikowanej w komunikacie Komisji Europejskiej. Inicjatywa EuroHPC ma za zadanie utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy klasy eksaskalowej, unikatowych na skalę światową, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Moc obliczeniowa dostarczana przez superkomputery jest fundamentalnym składnikiem potrzebnym do prowadzenia badań naukowych w wielu dziedzinach, znacznie przyspieszającym oraz obniżającym koszty procesów badawczych.

Details

Project's acronym:
EuroHPC
Financial Program Name:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Organization:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Agreement:
POIR.04.0200-00-D014/20-00 z dnia 2020-12-30
Realisation period:
2021-01-01 - 2023-12-31
Research team leader:
dr hab. inż. Jerzy Proficz
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, (Poland)
  • Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Poland)
  • Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk, AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek (Poland)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Informatyczne Świerk (Poland)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Poland)
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowe – Sieciowe (Poland)
  • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (Poland)
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2023

seen 1187 times