Topological invariants: the structure of a space and its self-maps - Project - MOST Wiedzy

Search

Topological invariants: the structure of a space and its self-maps

Topologiczne niezmienniki są bardzo przydatnymi narzędziami w topologii i teorii układów dynamicznych. Projekt poświęcony jest zastosowaniu znanych niezmienników i stworzeniu nowych w celu ujawnienia własności ważnych klas przestrzeni i ich odwzorowań. Realizacja projektu przyczyniłaby się do wzmocnienia potencjału naukowego WFTiMS oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszła ocenę naukową jednostki,a w przyszłości może zaowocować kolejnymi projektami również o aplikacyjnym charakterze,

Details

Project's acronym:
SpaceTop
Project's funding:
SHENG konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze
Agreement:
UMO-2018/30/Q/ST1/00228 z dnia 2019-07-26
Realisation period:
2019-07-26 - 2019-07-25
Project manager:
dr hab. Grzegorz Graff
Realised in:
Department of Differential Equations and Mathematical Applications
External institutions
participating in project:
  • Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences. (People's Republic of China)
Project's value:
1 215 893.06 PLN
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 85 times