Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu - Project - Bridge of Knowledge

Search

Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu

Aktualizacja obowiązujących w Polsce metod obliczania natężeń krytycznych i przepustowości oraz oceny warunków ruchu na autostradach, drogach ekspresowych, i drogach zamiejskich, z uwzględnieniem wpływu lokalnych ograniczeń przepustowości (LOP) na: prowadzenie objazdów, sterowanie dostępnością czy prędkościami pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg. Oczekiwane efekty: • zalecenia dotyczące stosowania metody rozpoznania przyczyn powstawania LOP oraz sposobów ich likwidacji lub zmniejszania wynikających z nich strat czasu. • instrukcja obliczania przepustowości dla dróg zamiejskich w tym dla dróg szybkiego ruchu z uwzględnieniem wpływu LOP na przepustowość i warunki ruchu; • wytyczne wykonywania mikrosymulacyjnych modeli ruchu dla dróg zamiejskich

Details

Financial Program Name:
Development of Road Innovations
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Realisation period:
2016-01-01 - 2018-06-30
Research team leader:
dr inż. Wojciech Kustra
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • Politechnika Krakowska (Poland)
  • Politechnika Warszawska (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 514 times