Oczyszczanie odcieków z procesów przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem procesów częściowej nitryfikacji i anammox w reaktorze sekwencyjnym SBR - Project - Bridge of Knowledge

Search

Oczyszczanie odcieków z procesów przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem procesów częściowej nitryfikacji i anammox w reaktorze sekwencyjnym SBR

Projekt związany jest z nowymi aspektami obiegu azotu w oczyszczalniach ścieków, w tym nową technologią opartą na odkrytym niedawno procesie częściowej nitryfikacji (nitrytacji)-anammox. W porównaniu do klasycznej nitryfikacji- denitryfikacji, nowy proces charakteryzuje się znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na tlen oraz nie wymaga zewnętrznych źródeł węgla. Celem projektu jest w szczególności rozwój wiedzy zmierzającej do poprawy efektywności sterowania oraz integracji procesu nitrytacja-anammox w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/01/B/ST8/07289 z dnia 2011-12-19
Realisation period:
2011-12-19 - 2015-12-18
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Project's value:
347 300.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 86 times