Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - Project - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Projekt dotyczy opracowania metod neutralizacji zagrożeń związanych z przebywaniem butli z gazami technicznymi w środowisku pożarowym. Realizacja projektu umozliwi wdrożenie nowych metod neutralizacji zagrożeń i jest zgodna z tematyką badań prowadzonych na Wydziale Mechanicznym (Technologie i Systemy Bezpieczeństwa, Spawalnictwo)

Details

Project's acronym:
BLOW
Project's funding:
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Agreement:
DOB-BIO6/02/50/2014 DOB-BIO6/02/50/2014 z dnia 2014-12-22
Realisation period:
2014-12-22 - 2017-12-21
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realised in:
Department of Machine Design and Vehicles
External institutions
participating in project:
  • Politechnika Warszawska (Poland)
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa (Poland)
  • Zakład Legalizacji Jan Kubak, Radosłowice (Poland)
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (Poland)
Project's value:
4 780 000.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times