Development of methodology for the determination of selected chort-chain monocarboxylic acids using microextraction to the polimeric ionic liquids, gas chromatography and capillary electrophoresis - Project - MOST Wiedzy

Search

Development of methodology for the determination of selected chort-chain monocarboxylic acids using microextraction to the polimeric ionic liquids, gas chromatography and capillary electrophoresis

Celem projektu jest opracowanie metodyki oznaczania wybranych krótkołańcychowych kwasów kwarboksylowych, mogących znajdowac się w próbkach pochodzących z działalności człowieka lub mogących miec pośredni lub bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka, bytujcego w sąsiedztwie miejsc związanych z występowaniem związków z grupy KKK. Opracowana metodyka będzie oparta na chromatografii gazowej poprzedzonej techniką mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME). W celu selektywnej izolacji i wzbogacenia związków z grupy KKK zastosowane zostaną nowe pokrycia włókien typu polimerowych cieczy jonowych (PILs). Rosnące wymagania dotyczące wyników analitycznych wywołują potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań. Komercyjnie dostępne pokrycia włókien (faz stacjonarnych) do SPME zostały już przebadane. Jednak technika SPME zyskała nową odsłonę z uwagi na znaczne rozszerzenie możliwości, jakie dają polimerowe ciecze jonowe, których rónorodność jest bardzo duża, a pondto wydaje się możliwe projektowanie ich składu, optymalnego dla danego zadania analitycznego,. Dzięki współpracy nawiązanej z prof. J. L. Anderson’em z University of Toledo, Ohio, US możliwe będzie przygotowanie włókien bazujących na kationie imidazoliowym i odpowiednio dobranym anionie, oraz wybranie takich faz stacjonarnych, które będą w stanie zapewnić selektywną ekstrakcję związków z grupy KKK. Opracowanie nowej metodyki z wykorzystaniem polimerowych cieczy jonowych jako pokryć włókien do SPME zapewni obniżenie granic oznaczalności, poprawi selktywność i czułość oznaczeń a zdobyta wiedza w zakresie polimerowych cieczy jonowych pozwoli na projektowanie pokryć włókien do SPME, które zapewnią rowiązywanie nawet bardzo trudnych zadań analitycznych. Ponadto, w celu jednoczesnego oznaczania wzbranych przedstawicieli krtkołańcuchowych kwasów mono-, di- i hydroksylowych sprawdzona zostanie możliwośc wykorzystania elektroforezy kapilarnej jako techniki alternatywnej dla technik chroamtograficznych, co pozwoli na rozszerzenie zakresu oznaczanych analitów. Realizacja projektu pozwoli podnieść pozom rzetelnej wiedzy naukowej w zakresie stosowania polimerowych cieczy jonowych jako selektywnych materiałów do wykorzystania w technice SPME oraz jednoczesnego oznaczania wybranych przedstawilcieli różnych grup krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times