Development of the new method to study dynamic processes of charging and discharging of lithium-ion supercapacitors. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Development of the new method to study dynamic processes of charging and discharging of lithium-ion supercapacitors.

Celem naukowym projektu jest opracowanie metody umożliwiającej poznanie procesów elektrochemicznych zachodzących podczas procesów ładowania i rozładowania litowo-jonowego superkondesatora w odpowiednich warunkach eksploatacji odpowiadających rzeczywistej pracy ogniwa (superkondensatora). Superkondenstator będzie ładowany/rozładowany z rożną szybkością w zależności od użytego prądu ładowania/rozładowania. Dodatkowym badanym parametrem będzie wpływ temperatury na pracę superkondensatora w zakresie od -40 do 60 stopni Celcjusza. Problemem, który należy rozwiązać jest bardzo szybka dynamika procesu, która jest niemożliwa do zbadania klasycznymi metodami spektroskopi impedancyjnej. W tym celu zostanie wykorzystana Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna, która zostanie dodatkowo zmodyfikowana i przystosowana do charakteru badanych procesów. Będzie to bardzo duży krok zarówno dla środowiska naukowego, jak również rozwoju cywilizacyjnego. Środowisko naukowe otrzyma nową metodę badań idealną do badania różnego rodzaju ogniw w tym hybrydowych superkondensatorów. Kierunek rozwoju transportu w ostatnich latach całkowicie ukierunkowany jest na pojazdy hybrydowe i elektryczne, gdzie superkondesatory są jednym z podstawowych elementów układów mocy takich pojazdów. Stworzenie metody, która lepiej pozwoli nam poznać te urządzenia może przyczynić się do jeszcze szybszego rozwoju tej branży na kilka różnych sposobów, wykorzystując tą metodę do stworzenia nowszych i lepszych układów, jak również do stosowania jej w celach monitorowania oraz optymalizacji istniejących.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2016/23/N/ST8/02027 z dnia 2017-10-05
Realisation period:
2017-10-05 - 2021-07-04
Project manager:
dr inż. Michał Mielniczek
Realised in:
Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
No verification

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2021

seen 211 times