Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych "superowoców" jako narzędzia do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych "superowoców" jako narzędzia do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych.

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; Głównym celem projektu jest scharakteryzowanie owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych wybranych superowoców, takich jak pigwa pospolita (Cydonia oblonga vulgaris), cis pospolity (Taxus baccata L.), oliwnik wielokwiatowy (Elaeagnus multiflora) czy też owoce jabłoni jagodowej (Malus baccata syn) pod kątem zawartości związków bioaktywnych i zapachowych. W związku z tym zasadniczym zadaniem jest opracowanie metodyk pozwalających na: - wykrycie możliwie szerokiej gamy związków wykazujących właściwości przeciwutleniające i zapachowe, - identyfikację oraz ilościowe oznaczenie tych związków, - określenie profili związków należących do wyżej wymienionych grup występujących w badanych owocach. Bodźcem do podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku grantowego była obserwowana już od kilku lat tendencja rozwojowa przemysłu spożywczego, a mianowicie poszukiwania i wprowadzania na rynki nowych, smacznych i zdrowych produktów, głównie na bazie naturalnych składników diety, a w szczególności owoców. Takie przesłanki skłaniają do podjęcia badań w kierunku ustalenia zawartości wybranych związków prozdrowotnych w owocach miechunki peruwiańskiej oraz innych mało popularnych owoców.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/07/N/ST4/00629 z dnia 2016-07-17
Realisation period:
2013-07-17 - 2016-07-16
Project manager:
Magdalena Kupska
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
150 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times