Development of new silica-based sorption phase with immobilized ionic liquids for the determination organic pollutants from environmental samples using solid phase microextraction and gas chromatography (SPME-GC). - Project - Bridge of Knowledge

Search

Development of new silica-based sorption phase with immobilized ionic liquids for the determination organic pollutants from environmental samples using solid phase microextraction and gas chromatography (SPME-GC).

Proponowany projekt obejmuje opracowanie całkowicie nowego układu sorpcyjnego do pokrywania włókien do SPME który może doskonale sprawdzić się w monitorowania zanieczyszczeń organicznych zanieczyszczeń środowiska w próbkach wód. Ze względu na unikalne właściwości cieczy jonowych i wszechstronność techniki zol-żel, uzyskane fazy ekstrakcyjne mogą znacząco przyczynić się do częściowego wyeliminowania ograniczeń typowych dla komercyjnie dostępnych pokryć. Przewidywane efekty wymierne stanowiące wartość naukową zarówno dla kierownika projektu jaki i jednostki naukowej w której będzie realizowany projekt : a) seria publikacji (3-5) w czasopismach o wysokiej wartości liczbowej współczynnika oddziaływania( IF) b) udział w tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych z wystąpieniami ustnymi i posterowymi c) wyniki badań będą stanowiły zasadniczą część rozprawy doktorskiej d) w ramach projektu zostaną zrealizowane prace magisterskie i projekty inżynierskie

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2014/15/N/ST4/02732 z dnia 2015-08-05
Realisation period:
2015-08-05 - 2017-08-04
Project manager:
dr inż. Łukasz Marcinkowski
Realised in:
Department of Physical Chemistry
Project's value:
98 208.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2018

seen 180 times