Synthesis and physical properties examination of new materials with the BaFe2Al9-type of structure - Project - MOST Wiedzy

Search

Synthesis and physical properties examination of new materials with the BaFe2Al9-type of structure

Celem projektu jest synteza i badanie własności fizycznych nowych związków o typie struktury BaFe2Al9. Badania skupiają się na związkach składających się z atomu będącego na drugim stopniu utlenienia, atomu metalu przejściowego z grupy 8, 9 lub 10 układu okresowego oraz atomu Al, Ga lub In. W dalszej części projektu badana będzie możliwość wprowadzenia do struktury atomu z grupy ziem rzadkich będącego na trzecim stopniu utlenienia oraz domieszkowania dotychczas zsyntezowanych związków. Synteza będzie prowadzona metodą wzrostu kryształów z topnika i/lub metodą topienia w piecu łukowym. Badania własności fizycznych będą przeprowadzane za pomocą systemu PPMS znajdującego się w laboratorium Centrum Nanotechnologii A. Oczekiwanymi efektami projektu będą publikacje w czasopismach z listy JCR. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiona aparatura, która po zakończeniu projektu będzie dostępna dla innych zadań naukowych.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/29/N/ST5/01286 z dnia 2019-03-06
Realisation period:
2019-03-06 - 2021-03-05
Project manager:
Zuzanna Ryżyńska
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times