Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych z grupami fosfonowymi. - Project - MOST Wiedzy

Search

Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych z grupami fosfonowymi.

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody wprowadzania grup fosfonowych na nanomateriały węglowe, takie jak nanorurki węglowe i pochodne grafenu. Zaproponowane zostały różne drogi przeprowadzenia syntezy. Wprowadzanie grup funkcyjnych na nanomateriały węglowe prowadzi do zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych. Otrzymane nowe materiały funkcjonalne zostaną scharakteryzowane metodami spektroskopowymi oraz mikroskopowymi. Przeprowadzone zostaną również badania termograwimetryczne i kalorymetryczne. Materiały węglowe są powszechnie stosowane jako adsorbenty, katalizatory lub nośniki katalizatorów czy dodatki do tworzyw sztucznych. Pochodne kwasów fosfonowych są stosowane jako kompleksony w chromatografii wymiennej oraz do ekstrakcyjnego rozdziału pierwiastków. Mają katalityczny wpływ na szereg reakcji chemicznych. Pochodne bisfosfonowe są stosowane w leczeniu osteoporozy, jako związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji i inne. Funkcjonalizacja nanomateriałów węglowych grupami fosfonowymi i pochodnymi zwiększa możliwości ich zastosowań.

Details

Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2016/23/D/ST5/02800 UMO-2016/23/D/ST5/02800 z dnia 2017-07-25
Realisation period:
2017-07-25 - 2020-07-24
Project manager:
dr hab. inż. Kamila Sadowska
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

seen 137 times