brak - Project - MOST Wiedzy

Search

brak

Cel Projektu: Podstawowym, naukowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału otrzymywanego z kolagenu i chitozanu, o strukturze i właściwościach fizykochemicznych odpowiednich dla dobrego systemu immobilizacji peptydów i białek antydrobnoustrojowych. Przydatność otrzymanych biomateriałów zostanie oceniona w oparciu o testy z wykorzystaniem peptydów i białek, których aktywność antydrobnoustrojową wykazano i potwierdzono niejednokrotnie. Równolegle przeprowadzone zostaną wstępne badania dotyczące sprawdzenia właściwości bakteriobójczych i bakteriostatycznych nowej grupy związków pochodzenia naturalnego (fitochelatyn). Opracowane materiały otrzymane zostaną z nastawieniem na możliwość ich wykorzystania jako nowoczesne opatrunki bioaktywne, przeznaczone do leczenia trudnogojących się ran. Kto skorzysta dzięki projektowi: Realizacja projektu przyniesie szerokie korzyści dla polskiej nauki i gospodarki. Oczekiwaną konsekwencją wdrożenia wyników projektu i zastosowania tej innowacji w leczeniu zakażonych ran byłoby zmniejszenie kosztów leczenia szpitalnego, ograniczenie śmiertelności wśród pacjentów z trudno gojącymi się ranami oraz stworzenie realnych szans na ograniczenie powstawania kolejnych szczepów wielo-lekoopornych. Bezpośrednimi odbiorcami wyników projektu będą podmioty działające na polskim rynku wyrobów medycznych i kosmetycznych. Realizacja projektu, w tym przede wszystkim realizacja planu promocji jego wyników wzmocni wizerunek Politechniki Gdańskiej oraz województwa pomorskiego, jako miejsca i regionu wspierającego wyspecjalizowane innowacyjne rozwiązania.

Details

Project's acronym:
brak
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Realisation period:
2010-09-01 - 2013-09-30
Project manager:
mgr inż. Grzegorz Gorczyca
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
218 165.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times