Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze - Project - Bridge of Knowledge

Search

Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze

Projekt przewiduje opracowanie charakterystyki paradygmatu parametryczno-algorytmicznego we współczesnej architekturze. Zakres rzeczowy badań będzie dotyczył manifestów twórczych, metod, narzędzi i organizacji procesu projektowania a także rozwiązań formalno-funkcjonalnych. Przesłanką do podjęcia tematu są rewolucyjne zmiany w praktyce i teorii architektonicznej pod wpływem technik parametryczno-algorytmicznych oraz fakt, że zjawiska te nie znajdują odzwierciedlenia w polskim dyskursie architektonicznym. Badania prowadzone będą za pośrednictwem studiów literatury jak poprzez wizje lokalne w wybranych realizacjach.

Details

Financial Program Name:
GRANT MNiSW
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
z dnia 2011-06-02
Realisation period:
2011-06-02 - 2014-11-01
Project manager:
dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
Realised in:
Faculty of Architecture
Project's value:
89 760.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 110 times