Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener Usług Wspólnych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener Usług Wspólnych

Celem projektu jest rozwój krajowej infrastruktury informatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce, co stanowi realizację założeń POIG 2.3. Celami jakościowymi są: - wzrost jakości usług oferowanych przez jednostki naukowe; - poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w jednostkach naukowych; - unowocześnienie bazy dydaktycznej; - rozszerzenie oferty edukacyjnej i form jej świadczenia. Produktem będą nowo utworzone aplikacje oraz usługi teleinformatyczne oraz infrastruktura informatyczna. Produkt angażuje jednostki naukowe i tworzy nowe miejsca pracy. Umożliwia zakup specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania a także świadczenie nowoczesnych usług dla środowiska naukowego. Politechnika Gdańska będzie uczestniczyła w realizacji wszystkich elementów projektu.

Details

Project's acronym:
PLATON
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
POIG.02.03.00-00-028/08 z dnia 2009-04-30
Realisation period:
2008-07-01 - 2012-09-28
Research team leader:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
 • Politechnika Częstochowska; (Poland)
 • ICB PAN - PCSS Poznań (lider konsorcjum) (Poland)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Poland)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Poland)
 • UTP w Bydgoszczy (Poland)
 • Politechnika Świętokrzyska (Poland)
 • NASK (Poland)
 • Politechnika Koszalińska; (Poland)
 • Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Poland)
 • Politechnika Szczecińska (Poland)
 • Politechnika Śląska-CK (Poland)
 • Politechnika Białostocka; (Poland)
 • UMK w Toruniu (Poland)
 • Uniwersytet Opolski (Poland)
 • Politechnika Łódzka (Poland)
 • Politechnika Radomska (Poland)
 • Politechnika Wrocławska (Poland)
 • Politechnika Rzeszowska (Poland)
 • Uniwersytet Warszawski- ICMMiK (Poland)
 • UMCS w Lublinie (Poland)
 • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Poland)
Project's value:
82 952 733.25 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times