Politechnika Dostępna - Project - Bridge of Knowledge

Search

Politechnika Dostępna

Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Celem projektu jest doprowadzenie Uczelni do jednego z trzech Modeli wsparcia studentów z niepełnosprawnością: mini, midi, maxi. Politechnika Gdańska aplikować będzie do projektu dwuetapowego - w pierwszym roku trwania projektu - zrealizowanie ścieżki mini, w kolejnych latach - ścieżki midi.

Details

Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
mgr inż. Jakub Olczak
Realised in:
Biuro Spraw Studenckich
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 99 times