Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów opto-elektro-sensorycznych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów opto-elektro-sensorycznych

Celem badań jest opracowanie technologii syntezy, przestrzennego kształtowania i funkcjonalizacji powierzchni warstw diamentowych na potrzeby systemów opto-elektro-sensorycznych. Cel ogólny składa się z trzech integralnych części: 1. Opracowanie efektywnych metod zarodkowania i nukleacji diamentu, w wyniku czego zostanie uzyskana dobra adhezja warstw diamentu do podłoży optycznych (szkła kwarcowego). 2. Uzyskania w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazma mikrofaiowq (ang. Microwave Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition, pPA CVD) pófprzewodnikowych/półmetalicznych warstw sensorycznych (diamentowych) domieszkowanych o niskim współczynniku absorpcji optycznej. 3. Kształtowania i strukturyzowania powierzchni umożliwiającej budowę różnego rodzaju sensorów (włókna, mikrokanały, mikroreaktoryj. Opracowanie stabilnej i powtarzalnej technologii pokrywania włókien światłowodowych pozwoli uzyskiwać mikroczujniki pracujące w systemach analitycznych do badania nanolitrowych objętości próbek. Rozwiązanie stawianego, nietrywialnego problemu naukowego otwiera drogę do wytwarzania nowej klasy materiału do sensorów optoelektronicznych opartych na strukturach diamentowych funkcjonujących w wymagających warunkach środowiskowych (biologiczne, medycyna, chemiczne, utylizacja odpadów niebezpiecznych). Jest to temat wpisujący się w zintegrowany europejski program finansowania badań Horyzont 2020, w ramach którego Unia Europejska potwierdziła w grudniu 2011, iż wspierać będzie kluczowe technologie - m.in. mikro - i nanoelektronikę, fotonikę, nanotechnologle, technologie kosmiczne, biotechnologię oraz zaawansowane materiały. W projekcie realizowane będą unikalne I Innowacyjne badania na skalę światową. W ramach projektu powstaną istotne publikacje w wysoce ocenianych czasopismach indeksowanych na liście ISI. Osiągnięcia technologiczne będą przedstawiane na międzynarodowych konferencjach. Uczestnictwo w projekcie badawczym pozwoli na przygotowanie Istotnych części prac habilitacyjnych wnioskodawców tj. dra inż. Roberta Bogdanowicza, dra inż. Mateusza Śmietany oraz dra inż. Marcina Gnyby. W ramach pracy przy wnioskowanym projekcie powstaną co najmniej 4 prace magisterskie oraz dwie prace doktorskie.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/03/D/ST7/03541 z dnia 2015-08-31
Realisation period:
2012-08-31 - 2016-06-30
Project manager:
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
998 410.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 128 times