Pompa tłoczkowa o przemieszczonej osi obrotu tarczy - Project - Bridge of Knowledge

Search

Pompa tłoczkowa o przemieszczonej osi obrotu tarczy

Projekt ma na celu zaprojektowanie i zbadanie pompy wielotłoczkowej osiowej o przesuniętej osi obrotu tarczy. Pompa taka w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych charakteryzuje się zwiększoną sprawnością objętościową i całkowitą w zakresie małych kątów przesterowania wychylnej tarczy. W ramach projektu zbudowane zostaną dwa prototypy i powstanie konstrukcja pompy możliwa do wdrożenia przez firmę zewnętrzną, oraz przeprowadzone zostaną badania podstawowe, których wyniki zostaną opublikowane w artykułach.

Details

Project's acronym:
PTOOP
Financial Program Name:
LIDER
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr inż. Paweł Załuski
Realised in:
Department of Mechanics and Mechatronics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 134 times