Accreditation procedure AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business Accreditation) - Project - Bridge of Knowledge

Search

Accreditation procedure AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business Accreditation)

Akredytacja AASCB jest jedną z trzech – obok AMBA oraz EQUIS, najbardziej prestiżowych akredytacji, przyznawanych wyłącznie uczelniom o najwyższym światowym poziomie nauczania. Głównym celem działalności AACSB International jest poprawa jakości edukacji w obszarze nauk ekonomicznych oraz zarządzania. Przeprowadzenie akredytacji AACSB to długotrwały proces, który może trwać do siedmiu lat. Uzyskanie prestiżowej akredytacji AACSB International wiąże się z wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą instytucję, biorąc pod uwagę jej misję edukacyjną, jak również jej pracowników i studentów kształcących się na wszystkich poziomach nauczania. W szczególności, do najważniejszych korzyści osiąganych przez akredytowaną instytucję należy zaliczyć: elitarność (tylko 6% uczelni biznesowych na świecie posiada akredytację AACSB); nowe możliwości promocji wydziału / uczelni; większą rozpoznawalność wydziału / uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym poprzez obecność w światowych rankingach, czego warunkiem jest posiadanie przynajmniej dwóch akredytacji międzynarodowych; funkcjonowanie według sprawdzonych standardów, obowiązujących w najlepszych szkołach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych; możliwości nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie badań, publikacji naukowych, dydaktyki i wymiany, przy aktywnym wsparciu ze strony AACSB International. Dla studentów akredytacja AACSB wiąże się z: gwarancją wysokiej jakości kształcenia; dodatkowymi możliwościami udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej (w ramach około 800 uczelni z całego świata); możliwością prowadzenia badań naukowych we współpracy z zagranicznymi uczelniami; podniesieniem konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Ponadto, dla studentów z zagranicy akredytacja AACSB to „logo” świadczące o instytucji kształcącej na najwyższym światowym poziomie, co jest często czynnikiem decydującym dla chcących podjąć studia poza krajem macierzystym. Każdy proces akredytacyjny ma niezaprzeczalny wpływ na doskonalenie organizacji studiów oraz dydaktyki, a także szeroko pojętego zarządzania jednostką. W przypadku akredytacji międzynarodowych ważny jest również aspekt budowania wizerunku wydziału/uczelni/ programu w kraju, ale i przede wszystkim za granicą. Prestiżowe akredytacje przekładają się bezpośrednio na wzmożoną rekrutację studentów zagranicznych, a co za tym idzie na jakość kandydatów przyjmowanych na studia.

Details

Project's acronym:
AACSB
Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
MNiSW/2020/126/DIR/AZ z dn. 06.04.2020 z dnia 2020-04-06
Realisation period:
2020-04-06 - 2020-12-31
Project manager:
dr Karolina Tura-Gawron
Realised in:
Department of Economic Analysis and Finance
Project's value:
167 313.61 PLN
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 163 times