Forecasting the risk of consumer bankruptcy in Poland - Project - MOST Wiedzy

Search

Forecasting the risk of consumer bankruptcy in Poland

Celem projektu jest ocena i prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym. W podejściu mikroekonomicznym przy wykorzystaniu zmiennych demograficznych i behawioralnych konsumentów autor zamierza oszacować modele prognozowania ryzyka upadłości konsumenckiej wraz z identyfikacją głównych czynników zwiększających to ryzyko dla indywidualnych konsumentów. W podejściu makroekonomicznym autor opracuje system wczesnego ostrzegania, którego celem będzie identyfikacja rozmiarów tj. liczby upadłości konsumenckich w skali kraju. System taki umożliwi prognozowanie nie tylko skutku, czyli stopnia ryzyka bankructw gospodarstw domowych w Polsce (w ujęciu rocznym), ale także samych przyczyn mogących wpływać na liczbę upadłości konsumentów (np. poziom bezrobocia, kursy walut w wypadku kredytobiorców posiadających zadłużenie w walutach obcych itp.).

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2017/25/B/HS4/00592 z dnia 2018-01-10
Realisation period:
2018-01-10 - 2023-01-09
Project manager:
dr hab. inż. Tomasz Korol
Team members:
Realised in:
Department of Economic Analysis and Finance
Project's value:
167 440.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2021

 • Examining Statistical Methods in Forecasting Financial Energy of Households in Poland and Taiwan
  Publication

  - ENERGIES - Year 2021

  This paper examines the usefulness of statistical methods in forecasting the financial energy of households. The study’s objective is to create the innovative ratios that combine both financial and demographic information of households and implement them in the forecasting models. To conduct this objective, six forecasting models are developed using three different methods—discriminant analysis, logit analysis, and decision trees...

  Full text available to download

 • Evaluation of the Macro- and Micro-Economic Factors Affecting the Financial Energy of Households
  Publication

  - ENERGIES - Year 2021

  This paper is an evaluation of the common macro-economic, micro-economic, and social factors affecting households’ financial situations. Moreover, the author’s objective was to develop a fuzzy logic model for forecasting fluctuations in the number of nonperforming consumer loans in a country using the example of Poland. This study represents one of the first attempts in the global literature to develop such a forecasting model...

  Full text available to download

Year 2019

 • FORECASTING EXCHANGE RATES IN THE PROCESS OF THE ASSESSMENT OF CONSUMER RISK BANKRUPTCY IN CENTRAL EUROPE
  Publication

  - Year 2019

  This paper focuses on the issue of forecasting the fluctuation of exchange rates as part of the early warning system against the risk of consumer bankruptcy. The author identified the main macroeconomic factors affecting the level of bankruptcies for households in Poland. The fluctuation of exchange rates, which directly affects the deterioration of the economic situation of borrowers who have opened credit accounts in a foreign...

  Full text to download in external service

seen 115 times