Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 - Project - Bridge of Knowledge

Search

Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Koszty kwalifikowalne projektu CD NIWA realizowanego w latach 2013-2015 ze środków POIG w CI TASK przekroczyły wartość 50 mln zł. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.

Details

Project's acronym:
PANDA 2
Financial Program Name:
INNY
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
PANDA2/3/2016 z dnia 2016-07-04
Realisation period:
2016-07-04 - 2020-12-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
Project's value:
1 163 080.62 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 141 times