Design, synthesis and biological evaluation of the new steroid sulfatase (STS) inhibitors based on sulfamate analogs containing C-F bonds - Project - Bridge of Knowledge

Search

Design, synthesis and biological evaluation of the new steroid sulfatase (STS) inhibitors based on sulfamate analogs containing C-F bonds

Celem naukowym badań jest projektowanie, synteza oraz oznaczanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amidosiarczanowych pochodnych zawierających wiązania C-F jako potencjalnych leków wykorzystywanych w terapii hormonozależnego raka piersi. Zakres projektu będzie obejmował: • badania z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego, • syntezę chemiczną zaprojektowanych, nowych inhibitorów STS oraz • oznaczanie ich aktywności biologicznej w testach in vitro na oczyszczonym enzymie STS pochodzącym z łożyska ludzkiego oraz na wyselekcjonowanych liniach komórkowych raka piersi. Oczekujemy, że otrzymane, nowe inhibitory STS będą charakteryzować się bardzo wysoką aktywnością w stosunku do wyizolowanej z łożyska ludzkiego STS, jak i w badaniach z wykorzystaniem linii komórkowych raka piersi. Z tego też powodu, otrzymane wyniki będą rozpowszechniane w wysokiej rangi czasopismach medycznych, biologicznych oraz chemicznych, a także prezentowane na europejskich oraz ogólnoświatowych konferencjach podejmujących tę tematykę badań. Biorąc pod uwagę przyjętą wielodyscyplinarną formę projektu oczekujemy, iż rezultaty naszych prac będą stanowiły podstawę publikacji naukowych w najlepszych czasopismach w tej dziedzinie jak również wniosą istotny wkład w rozwijanie nowych technologii produkcji leków. Wszystkie wyniki badań będą analizowane w odniesieniu do możliwości ich patentowania.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2015/19/N/NZ7/00938 z dnia 2016-07-22
Realisation period:
2016-07-22 - 2019-07-21
Project manager:
dr inż. Mateusz Daśko
Realised in:
Department of Organic Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2019

Year 2020

seen 208 times