Propagacja fal sprężystych w strukturach periodycznych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Propagacja fal sprężystych w strukturach periodycznych

Celem naukowym niniejszego projektu jest poznanie ilościowych i jakościowych związków pomiędzy parametrami fizycznymi opisującymi budowę struktur periodycznych a propagującymi w nich falami sprężystymi. W szczególności badane będą zjawiska odbicia, załamania i konwersji modów fal sprężystych w zależności o wielkości i kształtu komórek elementarnych rozważanych struktur periodycznych. Ze względu na swoją złożoność prowadzone badania będą dotyczyć jedynie pewnych wybranych jedno i dwuwymiarowych struktur periodycznych. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań wstępnych postawiono następującą hipotezę badawczą: Kształt i wielkość komórek elementarnych struktur periodycznych pozwala w sposób kontrolowany wpływać na tłumienie, amplitudy i mody fal sprężystych w nich się propagujących.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/07/B/ST8/03741 z dnia 2013-06-26
Realisation period:
2013-06-26 - 2016-08-25
Project manager:
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
Realised in:
Faculty of Electrical and Control Engineering
Project's value:
453 700.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 116 times