Fabrication and electrical characterization of thin film multicomponent oxides - Project - Bridge of Knowledge

Search

Fabrication and electrical characterization of thin film multicomponent oxides

Projekt dotyczyć będzie przygotowania cienkich struktur (< 1 µm) wielokationowych materiałów tlenkowych stabilizowanych entropowo. Przygotowane cienkie warstwy zbadane zostaną elektrycznie oraz strukturalnie. Badania prowadzone będą w różnych temperaturach oraz atmosferach. Określony zostanie wpływ wielkości ziaren na przewodnictwo elektryczne. Badane tlenki to nowa grupa materiałów, których badanie może przyczynić się do odkrycia nowych zjawisk, stąd prowadzenie badań na PG może przyczynić się do wzrostu jej znaczenia na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
2018-12-20 - 2019-12-19
Project manager:
dr hab. inż. Sebastian Molin
Realised in:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 116 times