Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych

Publikacja zbiorowa na temat zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych, będących rezultatem międzynarodowej konferencji IWA Specialist Conference on Wetland System for Water Pollution Control ICWS 2016. Publikacja zostanie wydrukowana w nakładzie około 50-60 sztuk, dodatkowo dostępna będzie w wersji elektronicznej w formacie PDF na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. oraz w wersji książkowej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Publikacja skierowana będzie do uczelni, samorządów oraz jednostek zajmujących się tematyką zadania.

Details

Financial Program Name:
WFOŚ
Organization:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskui
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realised in:
Department of Environmental Engineering Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 119 times